Latest Posts

IOSIF STEFANUTI: Daca nu am facut ceea ce unii din fratii mei au facut, nu sunt mai neprihanit ca ei. E numai mila lui Dumnezeu ca n-am facut aceste lucruri!


(Acest interviu a fost publicat iniþial în martie 2008, fiind re-postat acum, în urma decesului pastorului ªtefãnuþi, survenit pe 2 mai 2010, la Brãila.) Iosif Stefanuþi este un cunoscut lider creºtin, fiind pastor al Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Brãila din 1974 ºi pânã în prezent. A fost unul dintre pãstorii baptiºti care au opus…

Read More

Despartirile ne dor! Omagiu adus poetului Ionatan Pirosca


Oamenii care au trãit în douã regimuri, douã secole, în douã stãri ºi mai ales au avut de înfruntat nevolnicia vremilor, a regimurilor ºi a semenilor, oamenii aceºtia au un mesaj deosebit de transmis. Pe deasupra tuturor acestor strângeri ºi constrângeri ºi serpuiri printre ºi pe sub stânci – adicã bolovani – prietenul ºi fratele…

Read More

Marketing si Dumnezeu


Amprenta sintagmei “totul are un preþ în viaþã” se pare cã e mai adâncã decât credeam eu iniþial. Pentru a fi promovat, pentru a avea un job decent, pentru a fi printre “cei populari” ºi pentru a fi puþin mai sus decât ceilalþi…trebuie sã lupþi ºi chiar aº îndrãzni sã spun cã trebuie sã fii…

Read More

Fiecare cu noua lui ordine mondialã


Mi-aduc aminte cã pânã la revoluþia din decembrie 89, Ceauºescu ne stresa, solicitând cu mânie proletarã, o nouã ordine mondialã. Nu ºtiu dacã cineva se uita în gura lui ºi þinea seama de elucubraþiile care se revãrsau fãre contenire, de la un discurs la altul.

Tot aºa îmi aduc aminte de tot felul de teorii ale conspiraþiei care se propagau ciclic, ba de inspiraþie francmasonicã, ba de inspiraþie adventistã, prevestind iminenþa unui guvern mondial, apocaliptic. Mãrturisesc cã genul acesta de informaþie m-a lãsat întotdeauna rece.

Nu micã mi-a fost surpriza când am citit recent despre faptul cã liderii G20, întruniþi la Pittsburgh în SUA, au luat decizia alcãtuirii unui guvern mondial, numit “consiliul de […]

Read More

Un savant necrestin a ajuns la concluzia cã omul, prin design, este o fiintã religioasã


Un nou studiu dezvãluie faptul cã oamenii sunt programaþi sã creadã în Dumnezeu, pentru cã asta le oferã ºansa unui trai mai bun. Potrivit “Daily Mail”, citat de ziarul “Ziua”, o cercetare despre felul în care se dezvoltã creierele copiilor sugereazã cã, în timpul procesului de creºtere, cei cu tendinþe religioase încep sã beneficieze de…

Read More

Ateii cred în viata vesnicã si în extraterestri!


Aºa cum am anunþat de ieri pe blog, Michael Shermer, prezentat de HotNews drept “una dintre cele mai importante personalitãþi ale vieþii intelectuale americane”, s-a aflat în redacþia HotNews pentru a discuta online cu cititorii despre Darwin, evoluþie ºi argumentele împotriva “designului inteligent”. Shermer care este editorul revistei Skeptic Magazine, licenþiat în psihologie, masterand în psihologie experimentalã ºi doctor în Istoria ªtiinþei, publicã sãptãmânal pentru Scientific American ºi este profesor adjunct la Claremont University.

Evident, dialogul a fost unidirecþional, durerea lui Shermer fiind prezenþa religiei în ºcolile din România. Ca un laitmotiv, tot a repetat chestia asta, citez: “Dacã vreþi religie […]

Read More

A fost lansat InfoEvanghelic, cel mai inovativ mijloc de informare din mediul evanghelic românesc


Astãzi, 8 septembrie a fost lansat un proeict de excepþie care va facilita circulaþia informaþiei în mediul evanghelic, anume: InfoEvanghelic – o realizare a programatorului clujean Vasile Tomoiaga, iniþiatorul blogului Clujul Evanghelic, cel care a deschis calea pentru crearea atâtor alte situri din reþeaua România Evanghelicã, cu sprijinul nemijlocit al lui Alin Cristea, al cãrui…

Read More

O cincime din Uniunea Europeanã va fi musulmanã pânã în 2050


Pana in 2050, circa 20% din Uniunea Europeana va fi musulmana, potrivit datelor publicate de The Telegraph, care sustine ca Marea Britanie, Spania si Olanda vor avea comunitati mai mari de musulmani intr-o perioada mai scurta de timp. Publicatia precizeaza ca, in 2008, 5% din totalul populatiei in cele 27 de state ale Uniunii Europene…

Read More

Summit-ul Global de Conducere 2009


“Confruntatã cu schimbãrile culturale, cu criza economicã ºi cu nevoi umane din ce în ce mai crescânde, lumea noastrã este în cãutarea unor lideri care sã persevereze: care sã îºi pãstreze caracterul, integritatea ºi determinarea. Ni s-a încredinþat o chemare înaltã. Acesta este un timp de mari nevoi ºi mari oportunitãþi. Nimeni, fie individ sau bisericã, nu trebuie sã treacã singur prin aceasta. Sã ne alãturãm altor lideri, pe mãsurã ce facem front comun pentru a ne confrunta cu provocãrile care ne stau în faþã. Aceasta […]

Read More

Smecher sau crestin


Anul trecut trecusem printr-un oras renumit din Romania. Orasul era insorit, iar cand soarele isi face aparitia pe strazile stramte vei observa ca cetatenii orcarui oras vor fi prezenti in comunitate. Supriza cea mai mare este prezenta smecherilor care se grabesc, fiind infometati de vedetism, sa ne impresioneze cu smecheria lor. Smecher sau cool sunt…

Read More

Consiliul Europei dã liber la hulirea lui Dumnezeu


Nu, nu este o glumã, nici mãcar o glumã proastã… Conform ziarului Gardianul din 12 iunie a.c. care reia o ºtire Interfax, Consiliul Europei a calificat hula împotriva lui Dumnezeu ca fiind un drept al libertãþii individului ce nu poate fi considerat drept crimã sau încãlcare a legii. Astfel se face o deosebire radicalã între hula împotriva lui Dumnezeu ºi ofensarea sentimentului religios. Conform experþilor juridici ai Consiliului Europei, ura ºi învrãjbirea religioasã sunt încãlcãri ale legislaþiei, dar nu ºi […]

Read More

← OLDER POSTS